Stron w katalogu
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Regulamin korzystania z Serwisu

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.plockiestrony.pl zwanego dalej Serwisem.
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że:
   1. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach dodanych do katalogu stron.

 2. Dodawanie stron do katalogu
  1. Katalog stron dostępny w Serwisie jest katalogiem w pełni moderowanym, co oznacza, że prawo dodawania nowych wpisów mają wyłącznie Moderatorzy Serwisu, posiadający odpowiednie prawa dostępu nadane przez Administratora Serwisu.
  2. Do katalogu dodawane są wyłącznie strony związane z miastem Płockiem oraz jego okolicznymi miejscowościami. Ostateczną decyzję o akceptowalnej odległości dzielącej miejscowości od miasta Płocka podejmują Moderatorzy Serwisu.
  3. Użytkownicy, którzy chcą dodać nową stronę do katalogu, mogą zgłosić swoją propozycję strony korzystając z odpowiedniego linku na stronach Serwisu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, dane zostaną wysłane do Serwisu w celu dokonania weryfikacji. Proces ten może potrwać do 30 dni, a w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony.
  4. Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerencji w nazwy i opisy umieszczanych w Serwisie wpisów.
  5. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia strony w Serwisie bez podawania przyczyny, co nie może powodować jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właścicieli Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy osoba zgłaszająca propozycję nie jest informowana.

 3. Edycja i usuwanie stron z katalogu
  1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian nazw i opisów oraz usuwania umieszczonych w Serwisie wpisów w każdym czasie, bez informowania Użytkowników o przyczynach takiego działania.
  2. Użytkownik może zgłosić propozycję edycji wpisu, jak również inne nieprawidłowości wpisu dotyczące np. nieaktywnego linku, błędnej kategorii lub podkategorii, niewłaściwego opisu, itp., korzystając z odpowiedniego linku na stronach Serwisu.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do sprawdzania ww. propozycji, a w szczególnych przypadkach do żądania przedstawienia przez Użytkownika udokumentowanego źródła wiedzy na temat umieszczonego wpisu.
  4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy edycji lub usunięcia wpisu bez podawania przyczyny, co nie może powodować jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właścicieli Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy osoba zgłaszająca propozycję nie jest informowana.

 4. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
  2. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn oraz bez konieczności powiadamiania Użytkowników.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
  4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego, że zapoznał się on z tymi zmianami oraz akceptuje je wszystkie.
  5. Właściciele dołożą wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Serwisu.
  6. Właściciele zastrzegają sobie prawo do wyłączenia Serwisu lub czasowego zawieszenia udostępnianych treści bez podawania przyczyn takiego działania, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.
O nas | Regulamin | Reklama | Kontakt
strzałka do góry