Stron w katalogu
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Fundacja Made In Płock
http://madeinplock.org/
Fundacja jest instytucją pozarządową, której celem jest rozwój społeczny we wszystkich dziedzinach codziennego życia. Wszystkie działania prowadzone przez Fundację są skierowane do nieograniczonej grupy społecznej. Otwartość Fundacji między innymi na problemy społeczne, gospodarcze, kulturowe ma na celu rozwój i właściwe wykorzystanie Kapitału Ludzkiego poprzez rozwój kompetencji, zmniejszanie bezrobocia, rozwój gospodarczy, zwiększenie poziomu wykształcenia, zmniejszanie barier i dyskryminacji. Rozwój społeczno – gospodarczy, ale nie tylko to wiodący cel jej w działalności.

  Więcej

Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna
http://pgfplock.pl/
Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna zostało powołane 21.02.2013 w ramach sformalizowania działalności grupy miłośników fotografii z Płocka. Grupa istnieje nieprzerwanie od 2008 roku zrzeszając płocczan, w których wspólnym polu zainteresowania pozostaje fotografia, filmowanie oraz grafika komputerowa.

  Więcej

Płockie Stowarzyszenie - LuxFamilia
http://luxfamilia.pl/
Jednym z głównych celów działalności Płockiego Stowarzyszenia LuxFamilia jest utworzenie i prowadzenie placówki szkolnej na terenie Płocka - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym MENTOR, która oparta będzie na modelu edukacji, który odnosi wielkie sukcesy w 38 krajach na świecie oraz w kilku miastach na terenie naszego kraju.

  Więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
http://pcpr.plock.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (własne i z zakresu administracji rządowej) oraz rehabilitacji społecznej.

  Więcej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
http://wspritsplock.pl/
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

  Więcej

O nas | Regulamin | Reklama | Kontakt
strzałka do góry