Stron w katalogu
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Płockie Stowarzyszenie - LuxFamilia
http://luxfamilia.pl/
Jednym z głównych celów działalności Płockiego Stowarzyszenia LuxFamilia jest utworzenie i prowadzenie placówki szkolnej na terenie Płocka - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym MENTOR, która oparta będzie na modelu edukacji, który odnosi wielkie sukcesy w 38 krajach na świecie oraz w kilku miastach na terenie naszego kraju.

  Więcej

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
http://www.rceeplock.nazwa.pl/
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku od 1993 roku prowadzi ogólnopolską edukację ekologiczną szerokiego grona społeczeństwa: dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizując ich do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, kształtując postawy proekologiczne, upowszechniając wiedzę o przyrodzie i jej ochronie.

  Więcej

Płocki Ośrodek Edukacji - IMPULS
http://poe.home.pl/
PŁOCKI OŚRODEK EDUKACJI IMPULS prowadzi działalność skierowaną do nauczycieli, dyrektorów, pracowników nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, pedagogów i psychologów szkolnych w szkołach i innych placówkach oświatowych, nauczycieli-instruktorów placówek wychowania pozaszkolnego a także pracowników różnych firm i instytucji oraz osób zainteresowanych.

  Więcej

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
http://www.twpplock.pl/pl
TWP od samego początku swego istnienia było jednym z ważnych ogniw pozaszkolnej oświaty dla dorosłych. Swoje cele statutowe Towarzystwo realizowało poprzez upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i sztuki, krzewienie wiedzy, szerzenie oświaty i kultury.

  Więcej

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
http://sutwplock.pl/pl
Swoim słuchaczom SUTW w Płocku proponuje następujące typy aktywnego działania: wykłady ogólne prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin zajęcia w sekcjach zainteresowań: - plastyczno-malarskiej - literacko-dyskusyjnej - turystyczno-krajoznawczej - rękodzielniczej.

  Więcej

Projekt DELTAKLUB
http://www.deltaklub.plock.edu.pl/
W ramach projektu uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach, tworząc zespoły: matematyczny, fizyczny i chemiczny. Uczestniczą między innymi w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, ćwiczeniach grupowych i laboratoryjnych oraz konkursach. Organizowane są również wycieczki naukowe. Młodzież objęta jest opieką psychologiczno-pedagogiczną.

  Więcej

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych - DELTA
http://www.siedelta.pl/
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz społeczności Mazowsza w celu wspierania edukacji we wszystkich jej formach organizacyjnych.

  Więcej

O nas | Regulamin | Reklama | Kontakt
strzałka do góry