Stron w katalogu
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
http://pcpr.plock.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (własne i z zakresu administracji rządowej) oraz rehabilitacji społecznej.

  Więcej

CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ
http://www.plock.caritas.pl
Celem Caritas Diecezji Płockiej jest instytucjonalna działalność charytatywna, szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, kierowanie i koordynowanie całej działalności charytatywnej na terenie diecezji płockiej, a także praca wychowawcza i animacyjna na polu charytatywnym, zgodnie z charakterem instytucji kościelnej.

  Więcej

O nas | Regulamin | Reklama | Kontakt
strzałka do góry