Stron w katalogu
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Płocku
http://www.poradniaplock.pl/
Misją Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży wszechstronnej i profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom wsparcia związanego z wychowaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży w duchu poszanowania każdego klienta, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby.

  Więcej

Płocki Ośrodek Edukacji - IMPULS
http://poe.home.pl/
PŁOCKI OŚRODEK EDUKACJI IMPULS prowadzi działalność skierowaną do nauczycieli, dyrektorów, pracowników nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, pedagogów i psychologów szkolnych w szkołach i innych placówkach oświatowych, nauczycieli-instruktorów placówek wychowania pozaszkolnego a także pracowników różnych firm i instytucji oraz osób zainteresowanych.

  Więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
http://zdz-plock.com.pl
Jesteśmy pozarządową organizacją oświatową, która swoim zasięgiem działania obejmuje przede wszystkim powiaty województwa mazowieckiego: sierpecki, gostyniński, płocki, płoński oraz od listopada 1997r., niektóre powiaty województwa łódzkiego: kutnowski, łęczycki, sieradzki.

  Więcej

O nas | Regulamin | Reklama | Kontakt
strzałka do góry